Vize školy

  • výuka v souvislostech napříč oblastmi, kladení důrazu na pochopení celistvosti a zákonitosti Vesmíru
  • práce s osobností dítěte a utváření jeho sebevědomí, s respektem k ostatním lidem
  • pěstování k odpovědnosti za své činy, myšlenky a rozhodnutí
  • respekt a úcta ke všemu živému
  • práce s chybou, která je pro mě možností se posunout dále
  • hledání a nacházení hlubokého smyslu všeho co dělám a proč to dělám

Bližší informace o vizích školy a konceptu dodáme co nejdříve. momentálně ladíme poslední detaily k otevření prostor školy a přivítání nových žáků. Děkujeme za pochopení.