O škole

Škola stojí na lidech, které baví pracovat s dětmi, objevovat společně s nimi svět kolem nás, navzájem se obohacovat, inspirovat, radovat se a vzdělávat v souladu s tradicemi a principy Marie Montessori. Vytváříme prostředí, kde se mohou děti bezpečně rozvíjet, mít dostatek prostoru, kde mohou hledat a nacházet odpovědi na své otázky. Podporujeme vnitřní motivaci dětí.

Spolupracujeme se sdružením Tereza a jsme zapojeni do projektu LES VE ŠKOLE

Škola je komunitního typu. Žáci jsou tedy v individuálním (domácím) vzdělávání a zapsaní ve státní škole, kterou si rodiče sami zvolili a dvakrát do roka je čeká přezkoušení podle parametrů dané státní školy. Naše škola má předběžnou domluvu se státní Montessori školou CAMPANA ve Frýdku-Místku, která má kapacitu přijmout žáky naší komunitní školy do individuálního vzdělávání.   

Škola je v provozu čtyři dny v týdnu (pondělí, úterý, středa a čtvrtek) vždy od 8.-15.hodin na adrese Pražmo 2. Výuka probíhá podle konceptu Marie Montessori a žáci se učí v trojročích, což znamená, že v jedné třídě jsou žáci ve věku 6 – 9 let (což odpovídá 1.-3. třídě). V září 2019 otevíráme první trojročí, kdy obsáhneme všechny třídy tohoto trojročí. Přihlášení dítěte do školy je možné v průběhu celého školního roku po předchozí domluvě.

V září do školy také dochází na dva dny v týdnu (pondělí a úterý) skupinka předškoláků, která se účastní programu školy a seznamuje se s principy školy.

 Harmonogram dne:  

7:45h – 8:15h

8:30h – 11:30h

9:30 – 10:30h

12h  – 13h

13h – 15h

od 15h

Příchod dětí do školy

 Dopolední výukový blok podle konceptu Marie Montessori

prostor během výuky na svačinu

Obědová pauza, odpočinek

Odpolední blok – procvičování, tvoření, pobyt venku, tělocvična

 Vyzvedávání dětí v prostorách školy

Dopolední výukový blok podle konceptu Marie Montessori bude probíhat každý týden pondělí až středu.

Čtvrtek je projektový den, který je vyhrazený na tvorbu vlastních projektů, prozkoumávání blízkého okolí, návštěv zajímavých míst, památek, exkurzí, divadel, pobytu v lese, návštěv tělocvičen, kroužků podle výběru.