Členský příspěvek - školné

 

Zřizovatelem komunitní Montessori školy Strom poznání je neziskový spolek Návrat k původním pramenum z.s.. Škola Strom poznání není státem dotovaná a není zapsána v rejstříku státních škol dotovaných z MŠMT. Veškeré finanční příjmy jsou považovány za příspěvky nebo dary a jsou v plné výši využity na činnost spolku Návrat k původním pramenům z.s., který hospodaří bez tvorby zisku.
Škola je v provozu čtyři dny v týdnu (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) od 8 – 15h. Navštěvuji ji předškoláci a žáci prvního stupně. Výše školného se odvíjí od počtu dnů, které žáci ve škole stráví.

PŘEDŠKOLÁCI navštěvují školu dva dny v týdnu a příspěvek činí 2.000Kč za celý měsíc

ŠKOLÁCI školu navštěvují čtyři dny v týdnu a příspěvek činí 4.000Kč za celý měsíc

Členský příspěvek zahrnuje zkušenou lektorku a ucelenou výuku podle konceptu Marie Montessori, veškeré pracovní materiály a učebnice, pomůcky a materiál na tvoření. Školné nezahrnuje dopolední svačinu, oběd, náklady na výlety a vstupné. Tyto výdaje jsou hrazeny rodiči samostatně. Sourozencům poskytujeme slevu na školném. Tato sleva se odvíjí podle finanční situace školy a může dosahovat výše 10% z celkové měsíční částky.

Členský příspěvek/školné se platí vždy na 1 měsíc dopředu. Platbu je potřeba provést bankovním převodem nejpozději do 20. dne měsíce předchozího měsíce docházky a to na č.ú.: 500102222 / 2010 (Fio banka). Jako variabilní symbol uvádějte datum narození Vašeho dítěte ve formátu RRRRMMDD.

Stravné

Obědy se platí hotově přímo ve škole. Splatné jsou vždy zpětně, podle počtu odchozených dní. V případě nemoci dítěte je nutné oběd odhlásit do 8h ráno v den docházky dítěte. Cena obědu je stanovena na 50Kč/den a zahrnuje polévku, hlavní jídlo a salát nebo malý dezert.

 

Jídelníček je k dispozici na nástěnce při vstupu do prostor školy. Zároveň je zasílán rodiči soukromou zprávou.